Workshop - HS Brands International

Casino bezoeken beheren als een Pro!

  • Basis 101 mystery casino
  • Verschillen tussen de verschillende gaming winkels
  • Ervaringen van gasten in 1 nacht

Matrîsez des visites de casino comme un professionel!

  • Des bases 101 mystère du casino
  • Différences sur les différents magasins de jeux
  • Expériences d'invités en 1 nuit

HS Brands International levert innovatieve strategieën om volledige oplossingen te verzekeren voor diverse zakelijke uitdagingen.  HS Brands International is het hoogtepunt van 15 jaar verandering, groei en succes.  Einde 2006, kwamen Thomas Mills Jr. en Michael Mershimer overeen over een fusie van Sleuth Mystery Shopping Services en The Mershimer Group, Inc., een toonaangevend bedrijf in Loss Prevention Consulting, om HS Brands International op te richten. Wij bieden innovatieve strategieën om uitgebreide oplossingen te verzekeren voor de huidige zakelijke uitdaging.

HS Brands International fournit des stratégies novatrices pour assurer des solutions complètes â différents défis commerciaux. HS Brands International est l'aboutissement de 15 ans de changement, croissance et  succès. Fin 2006, Thomas Mills Jr. et Michael Mershimer ont convenu d'une fusion deSleuth Mystery Shopping  Services et The Mershimer Group Inc., un cabinet leader de conseil en prévention des pertes à créer HS Brands International.  Nous fournissons des stratégies novatrices pour assurer des solutions complètes au défi commercial actuel.


Pei San, directeur van de Europese operaties, al 5 jaar werkzaam in de mystery shop zaken nu. Momenteel verantwoordelijk voor de Europese operaties van HS Brands.

Pei San, Directeur des opérations d'Europe, travaillant en commerce mystère pendant 5 ans maintenant. Pour l’instant responsable des opérations européennes pour HS Brands.